DOMATEXPO 19-21 KASIM 2015,KUMLUCA,ANTALYA-TÜRKİYE

06.11.2015 / 08:25

DOMATEXPO KAPSAMI

Domates İhtisas Fuarı, “Domatesle ilgili her şey!” sloganıyla harekete geçmiş bir organizasyondur. Dolayısıyla domates yetiştiriciliği, domates işleme sistemleri, ürün işleme sanayiinde kullanılan yöntem ve teknikler ile domates piyasalarını ilgilendiren her türlü pazarlama, satış, ihracat, ithalat süreçlerini kapsamı dahilinde konu edecek bir fuardır.

Buna göre, aşağıdaki iş kolları ve sektörel segmentlerin tümü Domates Fuarı kapsamında kendine yer bulacaktır;

  • Üretim tesisleri ve bu tesislerde kullanılan; gübre, ilaç, fide, sulama sitemleri, substrat gibi her türlü girdi, yöntem, teknik ve teknoloji ürünleri…
  • Domates serası kurulum/konstrüksiyon hizmetleri…
  • Domates tohumları, domates çeşitleri…
  • Domates paketlemesi, boylaması, muhafazası ve ticari domates sunumu gibi süreçlerde kullanılan makine, teçhizat, yöntem ve teknikler…
  • Domates yetiştiriciliğine bilimsel destek veren danışmanlık hizmetleri…
  • Domates ve domatese dayalı sanayi ürünlerinin üretilmesi, domates işleme sanayinde ihtiyaç duyulan donanım ile yöntem ve teknikler…
  • Domates ticaretine bilimsel destek veren (ihracat, ithalat ve işletmecilik) danışmanlık hizmetleri…
  • Domates yetiştiriciliği, muhafazası, paketlemesi ve ticaretinde ihtiyaç duyulan sertifikasyon hizmetleri…
  • İhracat dâhil, domatesle ilgili satış ve pazarlama hizmetleri…

Domates üzerinde çalışan üreticilere dönük birlikler ve kooperatifler ile sivil toplum örgütleri ve bu alanda faaliyetleri bulunan kamu kuruluşlarının ürettiği hizmetler de Domates Fuarı’nın kapsamı dâhilindedir.

NEDEN KUMLUCA?

KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI

İlçenin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu alanlarda pamuk ekimi yaygınlaşmıştır. 1960’lı yıllardan sonra narenciye tarımı, 1970’li yıllardan sonra ise örtü altı tarımı hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren ise seracılığın yaygınlaşmasına paralel olarak hayvancılık giderek azalmıştır.

İlçede polikültür tarım yapılmaktadır. İlçemizi tarımsal üretim açısından güneyde Akdeniz kuzeyinde Toros dağlarına doğru gidildikçe rakımın birden bire yükselmesi nedeni ile üç ana bölgeye ayırmak mümkündür. Buna göre deniz seviyesinden rakımın 300 m yüksekliğe kadar arada kalan alan, ki buraya halk arasında Finike çukuru da denmektedir. Bu alanlarda iklim ve arazi koşulları özellikle seracılık ve narenciye tarımı yapılmaktadır.

Toros’lara doğru çıktıkça rakımın 300 m ile 600 m arasında kalan geçit bölgesi, yani iklim olarak ne tam karasal iklimi nede Akdeniz iklimini yansıtmayan bölge, ki buraya da Alakır havzası denmektedir. Bu bölge iklim koşulları nedeni ile hububat, nar, zeytin, kısım kısım açıkta sebze, sera ve narenciye tarımı yapılmaktadır. Toros’lara çıkıldıkça rakımın 700 m üzerine çıkması ile oluşan bölge, bu bölgede de karasal iklimin hakim olması nedeniyle; hububat, kiraz, elma, ceviz, fasulye gibi tarımsal ürünler yetiştirilmektedir.

 

İlçenin Arazilerinin        Alan Dağılımı (Dekar)         Dağılım oranı

Tarım Alanı                         170.000 Da,                                          14%

Cayır Mer’a Alanı                77.760 Da,                                           6%

Orman ve Fundalık         600.490 Da,                                         48%

Su Yüzeyi                                 5.040 Da,                                            -%

Tarım Dışı Alan                  399.710 Da                                          32%

TOPLAM                          1.253.000 Da                                         100%

 

Üretim Alanı                     Üretim Alanı (da)           Tarım Alanlarının Dağılımı

Tarla Bitkileri                                     46.050                                  27%

Meyvecilik +Zeytinlik                    44.117                                  24%

Sebzecilik                                           39.857                                  23%

Süs Bitkileri                                                21                                     -%

Nadas                                                  38.455                                  23%

Ekilemeyen Alan                                1.500                                   2%

TOPLAM                                           170.000                              100%

 

Örtüaltı alanları                              Alan(da)              Örtüaltı Alanları Dağılımı

Cam sera                                              6.740                                  18%

Plastik Sera                                        30.320                                  82%

Toplam                                               37.060                              100%

 

http://www.domatexpo.com/

Haberler

GES İhale İlan Metni

05.08.2020 / 07:59

15.Yılımızı kutladık...

11.01.2019 / 10:30

16-18 Kasım 2017 Tarihleri Arasında Kumluca’da 5. Domatexpo Fuarı Gerçekleştirildi

25.12.2017 / 08:50

GROWTECH 2017

29.11.2017 / 01:57

Türkiye‘de Fide Sektörü

29.11.2017 / 01:49

DOMATEXPO 16-18 KASIM 2017

21.11.2017 / 09:20

Domatesin merkezinden markalaşma sesleri

14.12.2015 / 07:46

DOMATEXPO 19-21 KASIM 2015,KUMLUCA,ANTALYA-TÜRKİYE

06.11.2015 / 08:25

2 bin koyun Madrid‘in merkezine indi

28.10.2015 / 09:50

Tarımın yükü kadının omuzlarında

15.10.2015 / 11:29

Karpuza su kabağı anaçlık edecek

10.10.2015 / 09:56

02-05 ARALIK 2015 Growtech Antalya Expo Center

01.10.2015 / 02:39

Örtüaltı üreticiler hazır fide tercih ediyor...

01.10.2015 / 02:26

Traktörlerde enerji değişimi

01.10.2015 / 02:24

‘Kışın güneşli gün sayısının az olması topraksız tarım yapmayı zorlaştırıyor‘

05.09.2015 / 04:00

EXPO’ya 110 bitki heykel

05.09.2015 / 03:14

Türkiye aromatik bitkilerden yıllık 100 milyon dolar gelir sağlıyor

05.09.2015 / 03:10

7.Tarım İnsan Fotoğraf Yarışması

04.09.2015 / 05:27

Domatexpo Kumluca 2014

03.09.2015 / 03:46

Fide Sektörü Masaya Yatırıldı...

03.09.2015 / 03:09

AB‘ye girecek ilk ilçe Kumluca 21.11.2014

03.09.2015 / 02:31

Etiket Bulutu

kumluca
domatexpo
2015
antalya
tÜrkİye
turkey
19-21
kasim
2015
altin
fİde
fİde
yetİŞtİrİcİlİĞİ